Formularz zgłoszeniowy na zajęcia Flamenco w Por Fiesta Club

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Płatności:

Karty firmowe (Multisport, OkSystem...):  nie posiadam karty posiadam kartę

Zajęcia I:

Zajęcia II:

Zajęcia III:

Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji o kursach i imprezach organizowanych przez Por Fiesta Club.
 Tak Nie

 zapoznałem się i akceptuje regulamin Por Fiesta Club
 zgadzam się na przetwarzanie danych na wewnętrzne potrzeby Por Fiesta Club

Uwagi: